‍ روش های غلبه برترس و استرس در شرط بندی

linda

Member
معمولا کسامی که در دنیای شرط بندی تازه ورود میکنند دچار یک حالت ناخوشایند که همراه با استرس است میشوند
طبیعتا کسانی که دوست ندارد بازنده شرط بندی باشد اما باید با این حقیقت کنار آمد که در شرط بندی هم همانطور که برد وجود دارد باخت نیز محتمل است . زمان هایی که بااطمینان بالا یک شرط می بندید و در نهایت باخت می شود حالت استرس و ناامیدی به شما دست می دهد .
در این شرایط افراد برای جبران کردن به دنبال شرط بندی با مبالغ سنگین روی می اورند و از آن جا که تصمیم آنها با استرس است احتمال باخت های بیشتر و ضرر های سنگین تر بیشتر خواهد بود .
راه مقابله با این حالت چیست ؟
پیشنهاد اول این است که این افراد بادداشت هایی که درباره مدیریت سرمایه در سایت بخت و اقبال قرار دارد را به طور کامل دنبال کند . افراد در چنین حالتی باید بدانند با مبلغی که شرط بندی کرده اند عواقب آن را میتوانند تحمل کنند یا نه . زمانی که شرط بندی می کنید از لحظه ای که مبلغ را می زنید باید تصور کنید آن پول رفته است و هیچ حسابی رویش باز نکنید در این حالت باید فکر کنید اگر این پول ار دست بدهید عواقب بعدی اش برای شما قابل تحمل است یا نه به همین خاطر مدیریت سرمایه بسیار مهم است .
همانطور که گفته شد باخت در شرط بندی اجتناب ناپذیر است و باید آن را پذیرفت
مدیریت سرمایه این کمک را به شما می کند که در صورت باخت مبلغی این باخت در زندگی شما تاثیر نگذارد . اگر شما پولی که به عنوان مثال برای شهریه دانشگاه یا خرید خودرو و یا اجاره منزل در نظر دارید را وارد شرط بندی کنید طبیعتا در صورت باخت در زندگی دچار افسوس و افسردگی شدیدی خواهید شد .
نکته پایانی :
ترس از شکست طبیعی است اکا به همان اندازه باید انگیزه لازم برای تصمیم گیری صحیح و انتخاب درست داشته باشیم . بدون برنامه ریزی قطعا به مشکل بر خورد خواهیم کرد و اثرات مخربی روی زندگی ما خواهد داشت
 
بالا