پیش بینی نتیجه بازی پاری سن ژرمن و موناکو

araz

Member
یکشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰

آمار و ارقام

پاری سن ژرمن در 31 بازی از 38 بازی قبلی خانگی خود در لیگ 1 حداقل 2 گل زده است.
پاری سن ژرمن در 9 بازی قبلی خود مقابل موناکو پیروز شده است.
در 9 بازی قبلی پاری سن ژرمن مقابل موناکو بیش از 2.5 گل زده شده است.
پاری سن ژرمن در 6 بازی قبلی خود مقابل موناکو در هر دو نیمه پیروز شده است.
پاری سن ژرمن در 5 بازی قبلی خود مقابل موناکو حداقل 3 گل زده است.
پاری سن ژرمن در 9 بازی از 10 بازی قبلی خانگی خود در لیگ 1 پیروز شده است.
در 8 بازی از 10 بازی قبلی پاری سن ژرمن در لیگ 1 بیش از 2.5 گل زده شده است.

پیش بینی میشود بازی بالای 2.5 گل داشته باشد و پاری سن ژرمن برنده بازی شود
 
بالا