پیش بینی نتیجه بازی پاری سن ژرمن و سن اتین

linda

Member
بازی پاری سن ژرمن و سن اتین روز چهارشنبه 98/10/18 برگزار می شود.

398

طبق امار و نتایج این بازی میتوانید روی over 2.5 . over 3.5 - برد پاریس - برد مساوی پاریس - هر دو نیمه گل دارد - فرم شرط خود را ایجاد کنید.
 
بالا