پیش بینی حرفه ای فوتبال با من

godfather

New member
من می توانم پیش بینی سود رسانی برای شما دوستان انجام بدم
اعتماد سازی فعلا رایگان است ولی خرید بعد ازاعتماد سازی اجباری است به این صورت که شما باید مشخصاتتان را برای من اهراز هویت کنید و باید بعد از اعتماد سازی بخرید
هر روز پیش بینی 1 تومان که در هفته میشود 7 میلیون و باید هفته ای بخرید.
اگر هم دوست ندارید به این روش من بزودی آماری از خودم را جایی شاید در سایت خارجی به صور تتیپستر ثبت کنم اونجوری دیگه تیپ ها قابل دستکاری نیست . و نتایج نشانگر است و فقط مستقیم می فروشم
wwttbbff @ gmail . com
 
بالا