پیش بینی بازی برشا - اینتر میلان 98/8/7

s.rostami

New member
برنده ای بازی اینترمبلان هست چون در ۴ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ برشا موفق به برد نشده
 
بالا