َشرط بندی در مسابقات اسب سواری

Shayan

Administrator
عضو کادر مدیریت
نظریه جهش معنای متفاوتی در مسابقات ملیت های مختلف دارد. در ایالات متحده، به طور معمول، از عبارت «او جهید" برای توصیف یک اسب حرفه ای با بهترین سرعت با عملکردی ضعیف در بازی بعدی، استفاده می کنند. طبق این تئوری چنین اسبی وارد مرحله ی نزولی شده است. این نتیجه زیاد دور از انتظار نیست زیرا اکثر اسب ها بنا به شرایط مطلوب لحظه ای در یک مسابقه کسب مقام می کنند و سپس در مسابقه ای دیگر به دلیل عدم رخداد این شرایط مطلوب نتیجه ای ضعیف کسب می کنند.

11

در انگلستان و ایرلند از عبارت " فکر کنم می جهد" یا " او جهید" برای توضیح سناریویی کاملا متفاوت استفاده می شود. عموما از این عبارت ها در این کشور ها، برای اشاره به بازگشت یک اسب به مسابقات پس از استراحت و وقفه ی طولانی مانند 300روز و عملکرد بسیار خوب آن در مسابقات طی 21 روز استفاده می شود. چندهفته پیش هنگام تماشای مسابقه ی ATR با فردی مواجه شدم که تا حد زیادی نگران جهش یک اسب بود. اسب مورد نظر پس از نمایش عملکردی قوی طی 2سال، حدود 3هفته ی پیش وقفه ای بزرگ به مسابقه داد و رویارویی با جهش عملکرد آن، فرد را نگران می کرد. من به وی حق دادم که چنین نگرانی ای داشته باشد.

طی سال های زیادی، افراد فراوانی در تلوزیون و رسانه های دیگر، نگرانی خود را درباره ی جهش اسب ها بیان کردند. بر اساس این اظهارات، تصمیم گرفتم با استفاده از نرم افزار پروفرم به بررسی این تئوری روی آورم. پروفرم یک پایگاه داده ی خوب است که من از آن عموما برای بررسی خدمات مشاوره و صفحه ی وقفه ی خوب استفاده می کردم. با توجه به اهداف این تحقیق، این پایگاه داده را بین فلت ها و جهش ها تقسیم کرده و صرفا ازهندیکاپ استفاده خواهم کرد. تمامی اسب های دارای سه مقام اول در هندیکاپ گذشته را که پس از حداقل 300 روز استراحت به میدان بازگشته و طی 21 روز در هندیکاپ مسابقه می دادند را در تحقیق خود قرار دادم. به منظور مقایسه، باید الگوی مشابهی از اسب هایی که از وقفه ی گذشته به میدان مسابقه نمی آمدند نیز تهیه کردم، و تاکنون از محدوده ی ثابت در 3مقام اول هندیکاپ بودن، استفاده کردم. فقط ایندفعه بازگشت به میدان پس از 100 روز صورت گرفت. این گروه نیز طی 21 روز مسابقه دادند. من از داده های 4سال اخیر برای این کار استفاده کردم.

12با در نظر گرفتن فلت ها، تصویر بالا نتایج عملکرد اسب هایی را نشان می دهد که در گذشته در 3مقام اول قرار داشتند و پس از حداکثر 100 روز حدود 3هفته در مسابقات شرکت داشتند.

13

اکنون، نتایج اسب هایی که پس از وقفه ای طولانی به مسابقه بازگشته بودند را با هم مقایسه می کنیم. نرخ برد 199نمونه، از 15.9%به 12.56% کاهش داشت. در نظر گرفتن جایگاه ها، اطلاعات فراتری از برد ارائه می دهد. این مقدار دراسب هایی که پس از وقفه ای طولانی به مسابقه بازگشتند، بیشتر نیز بود. مقدار افت برای این گروه 35.68% در مقایسه یا 39.45% گروه دیگر بود. اعداد واقعی/مورد انتظار 1.01 برای گروه اول و 0.68 برای گروه دوم به چشم می خورد. این بدین معنا است که با حمایت آن ها در SP بت فیر، در اسب هایی با احتمال جهش بالا، شما تنها 86درصد احتمال دریافت سود خواهید داشت. تعداد برندگان مورد انتظار 36.63 بود ولی تنها 25 تای آن ها برنده شدند. البته از آن جایی که نمونه ی ما کوچک است، SP بت فیر اطلاعات مفیدی به ما خواهد داد. متاسفانه این اطلاعات در پایگاه داده ی پروفرم موجود نمی باشند، ولی من برای خودم پایگاه داده ی مجزایی دارم که در آن اطلاعات چند هفته ی پیش موجود نمی باشد ولی در آن گروه نظریه ی جهش بر اساس قواعد بت فیر، 71 بار، موجود است. 80.25 مورد را باید در بخش های کوچک تر بررسی کرد تا بتوان از هر پاند، 0.884 سود دریافت کرد. ضرر 12% در این مورد به چشم می خورد. چنین به نظر می رسد که در نظریه ی جهش، طی فلت ها و تحت شرایط ثابت، جهش اتفاق می افتد.

14در بالا نتایج عملکرد اسب های صاحب3مقام اول بازی گذشته، پس از 100 روز وقفه و 3هفته مسابقه قابل رویت است. این نمونه، تعقیب ها و مسابقات با مانع را نیز دربرمی گیرد.


15


آن نمونه را با اسب های واجد شرایط نظریه ی جهش مقایسه کردم. این بار، درصد برد اسب هایی که از وقفه ای طولانی به مسابقه آمده بودند بیشتر و برابر 17.28% در برابر 16.96% و درصد کسب مقام نیز بالاتر و 42.39% در برابر 41.18% بود. اگرچه این مقدار زیاد چشمگیر نیست ولی قابل توجه است زیرا بر اساس آن نظریه ی جهش با سود موردنظر 85% از هر پاند با شکست مواجه می شود. اگرچه این مقدار بسیار کم است و طبق SP بت فیر از 49.7 مورد انتظار، 42 برنده وجود دارد. من سعی کردم نحوه ی محاسبه ی SP بت فیر را در اسب های قرار گرفته در رده ی جهش مورد ارزیابی قرار دهم. این بار، نتایج بهتر از نتایج فلت ها بود و 103 گزینه از 109.4 گزینه ی مورد انتظار و با بازگشتی برابر 0.941 در هر پاند مواجه شدم. ضرر زیر 6% برآورد شد.

16

نظریه ی بانس- آیا اسب ها پس از بازگشت به میدان مسابقات بعد از وقفه های کوتاه، عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند؟

نتایج نشان دهنده ی این واقعیت اند که نظریه ی جهش موارد درستی دارد ولی کل آن فاقد اعتبار است. طبق این نظریه، اسبی که پس از یک وقفه ی طولانی به میدان مسابقات بازمی گردد عملکرد بهتری از اسبی که پس از وقفه ای کوتاه مسابقه می دهد خواهد داشت. در فلت، اسب هایی که از وقفه های کوتاه بازمی گشتند عملکرد بهتری از اسب هایی با وقفه ی طولانی داشتند، ولی این اختلاف بسیار ناچیز بود. در مقابل، اورجامپ های اسب هایی که پس از وقفه هایی طولانی به بازی بازگشتند، عملکرد بهتری داشتند که این نتیجه بر خلاف ایده ی این نظریه بود. در کل می توان گفت که نتایج همیشه طبق نظریه ی جهش پیش نمی روند. البته فراموش نکنید که بنا به جا افتادن این ذهنیت در بین مردم، نرخ های ارائه شده روی این نظریه بیشتر بوده و بر حسب اتفاق می توان سودهای زیادی بر این اساس کسب کرد.

خواهید دید که با توقع 29.345 از دونده ها در زمین فلت پس از بازگشت به مسابقات از وقفه ای کوتاه، و تقسیم آن بر اساس برنده های مورد انتظار 4.667، نرخ میانگین این نمونه 6.35 می شود. با استفاده از همین روش برای محاسبه ی نرخ میانگین جهش های احتمالی اسب ها 5.43 بود. این نتیجه در محاسبات نمونه ی جامپ ها نیز به چشم می خورد. دلیل ضرر کردن با پشتیبانی این اسب ها، ضعف عملکرد آن ها نبوده و صرفا به خاطر پایین بودن نرخ متوسط آن ها است. توضیح منطقی چنین عملی، انتظار عموم به عملکرد بهتر آن ها پس از استراحت از مسابقات است که در کل توقعی طبیعی است. آن ها درواقع عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل از خود نشان نمی دهند، فقط از اسب هایی که از وقفه های کوتاه به بازی بازگشته اند نیز بهتر عمل نمی کنند. بنابراین می توان اثر پررنگ نظریه ی جهش را در بازار عام مشاهده کرد. ولی باید از این نکته غالفگیر نشد که این نظریه همیشه صادق نخواهد بود مگر اینکه عملیات بهبودی باکیفیتی روی اسب ها اجرا شود.
 
بالا