#نقل_و_انتقالات_اروپا رسمی؛ پاتریک کوترونه به صورت قرضی از ولورهمپتون به فیورنتینا پیوست

بالا