منچستر سیتی_شفیلد

Armin

Member
سیتی خیلی مسلطه به بازی شفیلد نمیتونه گل خورده رو جبران کنه
 
بالا