فرمول بازی رولت

araz

Member
formul bazi rollet - فرمول بازی رولت

فرمول بازی رولت بحثی است که ما میخواهیم در این مقاله برای شما دوستان عزیز بصورت جمعی شرح دهیم تا درباره با بازی رولت و نحوه بازی کردن آن آشنا شویم. این بازی کازینویی قدمت بسیاری دارد و از نوع معروف ترین بازی های کازینویی است که در دنیا شناخته میشود، و شاید به همین علت باشد که در اکثر سایت های کازینویی یک صفحه ای چرخان از بازی رولت کازینویی مشاهده میکنید. قوانین این بازی جذاب مشخص است و تمام بازیکنان باید با درک بالایی از فرمول بازی رولت به سایت شرط بندی وارد شده و و به این بازی شرطی بپردازند.
صفحه بازی رولت آمریکایی و اروپایی:
قبل از اینکه شما را با فرمول بازی رولت آشنا کنیم بهتر است موضوعی درباره با صفحه بازی رولت و تفاوت آن در نوع مطرح کنیم. بازی رولت در هردو نوع آن متشکل از یک صفحه دایره شکل میباشد. این صفحه دایره ای شکل چرخان، از مرکز دایره ی آن به سمت محیط دایره توسط خط های شعاعی ، به سی و هفت قسمت مساوی در فرمول بازی رولت اروپایی و به سی و هشت قسمت مساوی در فرمول رولت آمریکایی تقسیم شده ، و یک در میان از زمینه ی این قسمت های تقسیم شده ، به رنگ های قرمز و مشکی مشخص شده است و قابل تشخیص از یکدیگر میباشد. در هر خانه از خانه های مشکی و قرمز، اعداد از صفر تا سی و شش به صورت درهم نوشته شده است که در اصل شماره ی آن خانه است. و در فرمول بازی رولت آمریکایی ، یک خانه ی اضافی با عدد دوصفر مشخص شده است. و به همین اساس متوجه میشویم که در بازی رولت آمریکایی یک خانه بیشتر از بازی رولت اروپایی است. و با توجه به این تفاوت میبینیم که چون در بازی رولت آمریکایی یک خانه اضافی با ضریب دو صفر وجود دارد، در نتیجه شانس برنده شدن در رولت اروپایی نسبت به رولت آمریکایی به درصد یک به سی و هفتم بیشتر است.
بازی رولت آمریکایی و اروپایی - فرمول بازی رولت

قانون بازی رولت :
در قسمت بالا صفحه بازی رولت آمریکایی و اروپایی را برای شما دوستان گرامی جمعی توضیح دادیم. اکنون به قوانین و فرمول بازی رولت میپردازیم. البته اگر بازیکن بر ضرایب و نحوه ی بازی را که خیلی هم پیچیده نیست متوجه شده باشد ، بقیه را باید مانند بسیاری از بازی های شرط بندی به صورت حضوری و فیزیکی و یا در سایت بازی های شرطبندی ، به شانس واگذار کند. اما واقعیت این است با اینکه در بسیاری از بازی های شرط بندی ، داشتن تسلط و دانایی و داشتن استراتژی مشخص ، مبنی بر قوانین هر بازی کازینویی و یا پیش بینی های ورزشی مانند فوتبال ، تاثیر زیادی در برد و باخت بازیکن دارد ، ولی در هر صورت شانس و اقبال ، از بزرگترین و مهم ترین علت ها در برد بازیکن می باشد.
>> همین حالا پبش بینی کن <<
شرکت در بازی رولت و فرمول بازی رولت:
در فرمول بازی رولت در هر دو نوع اروپایی و آمریکایی ، صفحه ی چرخان که به چرخش در می آید و بازیکن هم یک گوی در جهت مخالف حرکت چرخش صفحه بازی به گردش در می آورد. صفحه و گوی چندین دور میچرخند و به تدریج سرعت آن ها کم می شود تا جایی که گوی داخل یکی از خانه ها ایستاده و صفحه از چرخش می ایستد. در طول چرخش گوی بازیکن ها مبلغ شرط خود و خانه یا خانه هایی که پیش بینی می کنند گوی روی آن خواهد ایستاد تعیین می کنند ، و منتظر توقف چرخش گوی می شوند.
چنانچه گوی در خانه ای که بازیکن عدد آن خانه را انتخاب کرده متوقف شد ، بازیکن برنده می شود و برحسب این که چند خانه را برای پیش بینی مشخص کرده ، مقدار مبلغ شرط بندی در ضریب از قبل تعیین شده بر اساس قانون و فرمول بازی رولت ، ضرب می شود و معادل آن به بازیکن برنده پرداخت میشود . به این صورت است کسی که فقط یک عدد را پیش بینی و مشخص می کند ، قطعا با بازیکنی که مثلا یکی از دوازده خانه را مشخص کرده ضریب برد بسیار بالا تری دارد. در بازی رولت ، بالاترین ضریب برد عدد سی و پنج است ، و آن در حالتی است که بازیکن فقط یک خانه را به عنوان خانه ای که گوی در آن خواهد ایستاد انتخاب کرده باشد. ضریب سی و پنج یعنی اگر بازیکن برای مثال روی خانه ی شماره ی هفت شرط بندی کرده باشد و مبلغ شرط خود را بیست هزار تومان روی میز گذاشته باشد، در صورت برد و قرار گرفتن گوی در خانه شماره هفت ، بازیکن مبلغ بیست هزار تومان با ضریب سی و پنج یعنی مبلغ هفتصد هزار تومان برنده شده است و به او پرداخت می شود. و اگر گوی در خانه ی دیگری به جز خانه ی هفت قرار گیرد ، بازیکن بازنده شده و باید همان مبلغی که برای شرط بندی روی میز قرار داده بود یعنی بیست هزار تومان را باخته است.
ضرایب فرمول بازی رولت:
همانطور که در بالا گفته شد، در ضریب برد بازیکن طبق قانون بازی رولت، به نوع خانه و تعداد آنها که بازیکن انتخاب میکند تعین میشود. یعنی بازیکن هر چقدر پیش بینی خود را به تعداد خانه های کمتری بکند، ضریب برد او بالاتر است. و این ضرایب در بازی رولت اینگونه میباشد:
ضریب شرط قیچی:
در این حالت با ضریب هفده، عضو ضرایب بالای بازی رولت میباشد و در حالتی که بازیکن مبلغ شرط خود را میان دو خانه قرار دهد. این حالت به این گونه است که گوی در یکی از دو خانه ای که بازیکن شرط بندی میکند مستقر خواهد شد.
ضریب شرط گوشه:
این حالت در صورتی که بازیکن پول شرط خود را برای شرط بندی میان محل وصل چهار عدد کنار هم که تشکیل یک شکل مربع با چهار خانه را می دهد، قرار می دهد که ضریب شرط بندی آن هشت میباشد.
ضریب شرط مستقیم:
این ضریب در حالتی است که بازیکن پول شرط خود را به صورت مستقیم روی یک خانه مشخص میکند. و این نوع ضریب به علت بالا بودن ریسک بازیکن، بالا ترین ضریب را یعنی عدد سی و پنج را دارد.
ضریب شرط جاده:
این حالت در شرط بازی رولت ضریب یازده را دارد؛ در این حالت بازیکن سه عدد پشت سرهم از صفحه بازی را انتخاب میکند.
ضریب شرط خطی:
این ضریب در صورتی است که بازیکن، دو ردیف چسبیده به هم را برای شرط بندی خود انتخاب کرده باشد، و ضریب شرط بندی آن پنج میباشد.

منبع لینک صفحه: https://bord2shart.com/roulette-game-formula/

منبع: برد تو شرط
 
بالا