سپاهان . استقلال

Velet.

New member
🔅سپاهان - استقلال

1️⃣در 11 بازی قبلی خانگی سپاهان در لیگ برتر کمتر از 2.5 گل زده شده است.
2️⃣سپاهان در 7 بازی قبلی خانگی خود در لیگ برتر موفق به کلین شیت شده است.
3️⃣استقلال در 6 بازی قبلی خود در لیگ برتر پیروز شده است.
4️⃣سپاهان در 15 بازی قبلی خود در لیگ برتر شکست نخورده است.
5️⃣استقلال در 7 بازی قبلی خود در لیگ برتر حداقل 2 گل زده است.
6️⃣در 4 بازی قبلی خارج از خانه استقلال در لیگ برتر بیش از 2.5 گل زده شده است.
 

پیوست ها

بالا