ترکیب گل گهر برابر ذوب آهن

میلاد فراهانی، مهران گلزاری، علیرضا ابراهیمی، سیدعبدالله حسینی، یوسف وکیا، حسام پورهاشم، علی باقری، امین پورعلی، رضا محمود آبادی، مهرداد بایرامی و پیمان رنجبری

ترکیب ذوب آهن برابر گل گهر

معراج اسماعیلی، محمد نژادمهدی، وحید محمدزاده، حمید بوحمدان، محمدرضا عباسی، قاسم حدادی فر، محمدرضا خلعتبری، دانیال اسماعیلی فر، حمید ملکی، علیرضا منظمی، امیر ارسلان مطهری
 
بالا