ترکیب تراکتور مقابل فولاد

رشید مظاهری - موسوی احمدی - محمد رضا خانزاده - تیموری - اشکان دژاگه - احسان حاج صفی - اکبر ایمانی - مهری - مهدی تیکدری - ساسان انصاری
 
بالا